Filtrowanie wody w akwarium

Wody naturalne mają zdolność do samooczyszczania. Mały sztuczny zbiornik, jakim jest akwarium, jest jej częściowo pozbawiony, tym bardziej, im bardziej warunki w zbiorniku odbiegają od równowagi biologicznej.

Trzeba pamiętać, że nawet w najlepiej urządzonym akwarium pozostawionym własnemu losowi prędzej czy później dojdzie do nagromadzenia się trujących substancji. Nie zawsze objawia się to zmętnieniem wody; nawet przezroczysta woda może być trująca dla ryb. Tak więc musimy ustawicznie pomagać akwarium w samooczyszczaniu. Najprostszą, ale bardzo skuteczną pomocą jest regularna, wykonywana przynajmniej co dwa tygodnie wymiana ok 25% wody, połączona z odmulaniem dna. Dzięki niej pozbywamy się szkodliwych substancji, a dolewając wodę uzupełniamy zasób mikro i makroelementów. Stosujemy też różne rodzaje filtrów. Najprostszy z nich jest filtr mechaniczny, zatrzymujący na swojej powierzchni większe cząstki zawieszone w wodzie.

Zapchanie filtru mechanicznego bardzo często powoduje niekontrolowany wzrost glonów i ich zwalczanie powinno rozpocząć się od usunięta nagromadzonych resztek w akwarium.

Jest to zwykle małe, tanie urządzenie, w którym jedynym materiałem filtrującym bywa wata stylonowa lub gąbka. Filtr ten pracuje szybko, sprawnie oczyszcza wodę i wprawia ją w ruch, pożądany dla akwarium. Co kilka dni należy wymienić w nim, lub przynajmniej przepłukać materiał filtracyjny.

Filtr biologiczny zatrzymuje różne, w tym także organiczne zanieczyszczenia, które następnie są rozkładane przez drobnoustroje. Jeśli przez filtr przepływa woda dobrze natleniona, związki organiczne rozkładają się całkowicie. W razie niedoboru tlenu powstają toksyczne substancje, będące produktem niepełnego rozkładu. Aby filtr pracował wydajnie, natleniona woda musi przepływać wolno przez masę filtracyjną. Składa się on z dwóch części. Pierwsza, do której najpierw dopływa woda, to materiał filtracyjny identyczny jak w filtrze mechanicznym, równie często wymagający wymiany. Drugą, zasadniczą warstwą jest drobny żwirek. Bezpośrednio po zainstalowaniu filtr pracuje tak jak mechaniczny, lecz szybko osiedlają się w nim drobnoustroje, które w odpowiednich warunkach zaczynają rozkładać zanieczyszczenia. Drugą warstwę filtracyjną należy wymieniać rzadko. Z zasady działania filtru wynika, że wypływa z niego do akwarium woda zubożona w tlen, wzbogacona natomiast w sole mineralne i dwutlenek węgla, powstający w czasie rozkładu związków organicznych. Zmianę składu chemicznego wody rekompensuje zwiększenie jej ruchu wywołane użyciem filtru.

Filtr biologiczny może być zawieszony na zewnętrznej ścianie akwarium lub umieszczony w podłożu. Zaletą tego pierwszego jest łatwość obsługi, drugiego – wywołanie w podłożu korzystnego dla roślin ruchu wody. Objętość masy filtracyjnej powinna być nie mniejsza niż 1l na 100l wody w akwarium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *